Register now

19 June - 2 JulyCesis Castle Park

TreeHouse training 2018

Iemācies kā celt dabai draudzīgas TreeHouse platformas koku galotnēs

Pievienojies 14 dienu ilgam TreeHouse platformu uzstādīšanas treniņam gleznainajā Cēsu pilsētā. Būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās - darbs augstumā, mezglošana, darbs ar virvēm, baļķu stiprināšana un TreeHouse platformu būvniecības plānošana. Kopā ar TreeHouse place instruktoriem mēs uzstādīsim platformas kokos šī gada Sarunu festivālam LAMPA, kas norisināsies Cēsu Pils parkā.

Ieskats programmā: https://ej.uz/THtraining2018

Learn how to build a nature-friendly TreeHouse platform

Join us for a 14-day TreeHouse building training in the scenic Cesis city. Participants will take part in workshops on work in height, tying knots, working with ropes, securing beams and planning TreeHouse construction. Together with instructors from TreeHouse place we'll build an installation for this year's Conversation festival LAMPA in Cesis Castle Park.

Insight into the programme: https://ej.uz/THtraining2018

Pievienojies / join

Dalības maksa - 200 Eur. Ietver celtniecības materiālus, nepieciešamos instrumentus un drošības aprīkojumu, apmācības, kuras vada profesionāli instruktori, naktsmītni un 2 ēdienreizes dienā + uzkodas.

Lai nodrošinātu vietu šī gada apmācībās, aizpildiet reģistrācijas veidlapu un pārskaitiet 100 EUR avansa maksājumu līdz 11. jūnija plkst. 18.00.  Pārskaitījuma informācija reģistrācijas veidlapā un e-pastā. 

/

Participation fee - 200 Eur. Includes construction materials, required tools and safety equipment, training workshops by professional instructors, accommodation and 2 meals + snacks.

In order to secure your place in this year's training fill the registration form and transfer 100 Eur advance payment till 11 June 18.00. Transfer details in the registration form and confirmation e-mail. 

Q&A: +371 26499024 Santa Grīva, +371 26368790 Andra Marta Babre

Register now